Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Soupis usnesení ze dne 27.04.2017

SOUPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLEŠOVICE ZE DNE 27. DUBNA 2017

 

USNESENÍ č. 25

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje program veřejného zasedání

USNESENÍ č. 26

Zastupitelstvo obce Kolešovice určuje ověřovateli zápisu Miroslavu Brabcovou a Janu Lenochovou a zapisovatelem Bohuslava Pelikána.

USNESENÍ č. 27

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 28. března 2017 bez výhrad

USNESENÍ č. 28

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce vytápění budovy školní družiny Kolešovice č. p. 44“ do Středočeského Fondu obnovy venkova

USNESENÍ č. 29

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje nákup 1/8 pozemků parce. č. st. 469/2 a parce. č. 37/1, obec a k. ú. Kolešovice od vlastníka Ing. Jiřího Zenkera, bytem Jinonice, Za Zámečkem 744/1 za celkovou cenu 241.965,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy č. 04/2017

 

 

   

   Jaroslav Kovář, místostarosta obce 

   Martin Dvořák, starosta obce     

Vyvěšeno: 5. 5. 2017

Datum sejmutí: 22. 5. 2017

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět