Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Zveřejnění záměru o prodeji

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU.

Obec Kolešovice zveřejňuje tímto svůj záměr prodat pozemek parc. č. 1882/3, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1882/1 na základě GP 551-4/2017 zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na LV 10001 pro vše obec a k. ú. Kolešovice.   

Písemné nabídky na prodej pozemku zasílejte  elektronicky na adresu obec@kolesovice.cz nebo písemně na adresu: obec Kolešovice, 27002 Kolešovice č. p. 212 do termínu 24. března 2017. 

Nabídková cena činí minimálně 100,- Kč / m2.

 

Zveřejněním záměru je naplňována povinnost stanovená zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn. Obec Kolešovice si vyhrazuje právo od tohoto záměru odstoupit.

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne          :     3. března 2017

Sejmuto z úřední desky dne  :                   

včetně vyvěšení na www.kolesovice.cz

Vyvěšeno: 3. 3. 2017

Datum sejmutí: 24. 3. 2017

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět