Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, středa 7. 12. 2022
oblačno 3 °C 1 °C
oblačno, mírný západní vítr
vítrZ, 6.66m/s
tlak1015hPa
vlhkost95%

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Zpět

OZV č. 01/2019 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška obce Kolešovice

č.01/2019 o poplatku za komunální odpad

 

Zastupitelstvo obce Kolešovice usnesením č. 4 ze dne 15. 01. 2019 na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku obce Kolešovice.

Článek I.

Předmět a působnost vyhlášky

 

Vyhláška stanoví ohlašovací, registrační a poplatkové povinnosti plátce poplatku a poplatníka, výši poplatku za komunální odpad vznikající na územním obvodu obce Kolešovice a jeho splatnost.

 

Článek II.

Správa poplatku.

 

Správu poplatku vykonává obec Kolešovice (dále jen „správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle této obecně závazné vyhlášky.

 

Článek III.

Plátce poplatku

Poplatník

 

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.

Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

 

Článek IV.

Ohlašovací a registrační povinnost

 

1. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku oznámí údaje ve smyslu prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, a to za každou vlastněnou nemovitost, do 14 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 

2. Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny skutečností uvedených při plnění registrační a ohlašovací povinnosti.

 

Článek V.

Sazba poplatku

 

Poplatek je placen prostřednictvím plátce.

Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle objemu a počtu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

 

Výše poplatku je uvedena  v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Článek VI.

Splatnost poplatku

 

1. Splatnost poplatku vypočteného plátcem je předem na každý kalendářní rok do 28. 2. příslušného kalendářního roku v celkové výši roční částky. Zaplacení poplatku je možné v hotovosti v pokladně správce poplatku, nebo převodem na bankovní účet správce poplatku.                                   

2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Článek VII.

 Zrušovací ustanovení.

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Kolešovice č. 01/2018 o poplatku za komunální odpad vydanou Zastupitelstvem obce Kolešovice dne 11. 12. 2018.  

 

Článek VIII.

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti vzhledem k naléhavému obecnímu zájmu dnem vyhlášení, tedy 16.01.2019.

 

 

 

 

                Jaroslav Kovář                                                                        Martin Dvořák

                místostarosta                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  16. 01. 2019                                             Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce Kolešovice č. 01 / 2019

 

 

 

 

Registrace poplatkové povinnosti

 

 

 

 

 

…………………………………………………..                      ............................................…………………………………………………

 

Jméno a příjmení poplatníka                                        adresa nemovitosti

 

 

 

 

 

Přihlašuji se k poplatkové povinnosti pro poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů a od 16. 01. 2019 volím typ pro vývoz mého odpadu

..................................................................................... …………………………………………………………………………..………

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    …………………………………………

                                                                                                          podpis poplatníka

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Kolešovice č. 01 / 2019, kterou se stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Typ vývozu

Četnost svozu

Objem nádoby

Výše ročního poplatku

A

1 x 14 dní (26 svozů / rok )

120 l

1.500,- Kč

B

1 x 14 dní (26 svozů / rok)

240 l

2.100,- Kč

C

1 x 14 dní - platí pro období od      01. 01. do 30. 04. a od 30. 10. do 31. 12. kalendářního roku           (zimní svoz)

(pouze jako doplněk k typu vývozu A nebo B)

120 l

900,- Kč

D  

Jednorázový svoz

(pouze jako doplněk k typu vývozu A nebo B)

120 l

100,- Kč

 

E   

Jednorázový svoz

(pouze jako doplněk k typu vývozu A nebo B)

pytel

100,- Kč

F  

5 jednorázový svoz

(určeno pouze pro rekreační nemovitosti)

120 l nebo pytel

500,- Kč

 

 

 Obecně závazná vyhláška obce Kolešovice č. 01/2019 o poplatku za komunální odpad (PDF)    ke stažení

 

Vyvěšeno: 16. 1. 2019

Datum sejmutí: 4. 2. 2019

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět