Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, středa 7. 12. 2022
oblačno 3 °C 1 °C
oblačno, mírný západní vítr
vítrZ, 6.66m/s
tlak1015hPa
vlhkost95%

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Zpět

OZV č. 3/2021 o systému shromažďování odpadů

obec Kolešovice

Zastupitelstvo obce Kolešovice

 

Obecně závazná vyhláška obce Kolešovice č. 3 / 2021

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kolešovice (k. ú. Kolešovice a k. ú. Zderaz u Kolešovic).

Zastupitelstvo obce Kolešovice se na svém veřejném zasedání dne 23. 11. 2021 usnesením     č. 42 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kolešovice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na složky:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu (dále jen „bioodpad“) – např. listí, plevel, tráva, drcená nebo naštěpkovaná dřevní hmota, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, spadlé ovoce, skořápky ořechů, pecky z ovoce, pokojové květiny (bez květináčů), řezané květiny (bez spojovacích materiálů, stuh a dalších ozdob)
 2. Papír – noviny, časopisy, letáky, kartony, hladká a vlnitá papírová lepenka, balicí papír, kancelářský papír, papírové sáčky, sešity, knihy a další obaly. Mezi papír nepatří uhlový a voskový papír, pleny, hygienické potřeby, obaly a výrobky označené jinými symboly než symboly pro označení obalů vyrobených z papíru a lepenky.
 3. Plasty včetně PET lahví – PET láhve, čiré plastové fólie a čiré obaly bez potisku (např. polyetylén, mikrotén, strečové fólie), ostatní směsný plast (např. barevné fólie, fólie a obaly s potiskem, plastové kelímky, igelitové tašky, obaly z celofánu, plastové hračky a potřeby pro domácnost, polystyren) a další obaly a výrobky. Mezi plasty nepatří obaly od nebezpečných látek (jako jsou např. motorové oleje, chemikálie, barvy), pěnové materiály (např. molitan, pryž) elektrické kabely, výrobky z PVC (podlahové krytiny, vodoinstalační materiál) a obaly a výrobky označené jinými symboly než symboly pro označení obalů vyrobených z plastů.
 4. Sklo (barevné a bílé) – obalové sklo, nevratné sklenice a láhve, sklenice od marmelád, kompotů, lahvičky od kosmetiky, mycích a čisticích prostředků, tabulové resp. okenní sklo a další obaly a výrobky. Mezi sklo nepatří sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, autoskla, porcelán, keramika, žárovky, zářivky, televizní obrazovky, monitory, obaly a výrobky označené jinými symboly než symboly pro označování obalů vyrobených ze skla. 
 5. Kovy – železný šrot, kovové obaly a výrobky, plechovky od nápojů a potravin, kovové tuby a uzávěry, hliníkové fólie a další obaly a výrobky
 6. Nebezpečné odpady – jsou odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.(např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, barvy lepidla, pryskyřice, baterie, akumulátory a další odpady uvedené v katalogu odpadů pod položkou 20).
 7. Objemný odpad – odpad, který vzhledem ke svým rozměrům, hmotnosti apod. neumožňuje uložení do běžných odpadových nádob
 8. Jedlé oleje a tuky (dále jen „potravinářské oleje) – oleje a tuky z fritování, smažení, ztužené jedlé tuky, oleje a tuky, které již nejsou použitelné 
 9. Nápojové kartony, nazývané tetrapak jsou obaly vyrobené z více materiálů, např. obaly od džusů, vína, mléčných výrobků a další 
 10. Textilní materiály (dále jen „textil) – např. ošacení, ložní prádlo, záclony, ručníky, ubrusy. Mezi textil nepatří mokrý textil, textil znečištěný od olejů a chemikálií, koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle a netextilní materiály.
 11. Směsný komunální odpad – zůstane po vytřídění ostatních složek komunálního odpadu – např. smetí, popel, saze, porcelán, keramika, výrobky z kůže a gumy. Mezi komunální odpad nepatří: stavební odpad, pneumatiky a uhynulá zvířata. 

 

Čl. 3

Oddělené soustřeďování, sběr a svoz a jednotlivých složek komunálního odpadu

 

 1. Oddělené soustřeďování, sběr a svoz jednotlivých složek komunálního odpadu je zajišťován prostřednictvím sběrných nádob, sběrných pytlů a předání na shromažďovací místo odpadů.
 2. Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) jsou rozmístěny celý rok po jednotlivých stanovištích. Přehled stanovišť a podmínky pro přijímání odpadu budou zveřejněny způsobem v místě obvyklým – úřední vývěsky a webové stránky obce Kolešovice.
 1. Kontejnery na plasty a nápojové kartony – žluté barvy
 2. Kontejnery na sklo – zelené barvy
 3. Kontejnery na papír – modré barvy
 1. Sběrné pytle
 1. Pytlový způsob sběru (žluté pytle) je určen pro systém sběru plastů, nápojových kartonů, kovových odpadů od potravin, kovových obalů od sprejů, kovových uzávěrů a hliníkových obalů od potravin. Stanoviště sběrných pytlů a termíny svozů jsou předem oznámena v místě způsobem obvyklým.
 2. Pytlový způsob sběru je určen pro směsný komunální odpad. Stanoviště pro odvoz je místo přístupné pro svozovou techniku před nemovitostí v den svozu směsného komunálního odpadu.
 1. Shromažďovací místo odpadů Kolešovice (je ve vlastnictví obce Kolešovice, která má uzavřenu provozovatelskou smlouvu s osobou odpovědnou za provoz, jíž je společnost Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, provozovna Plzeň. 
 2. Sběrné nádoby - nádoby na směsný komunální odpad
 •   popelnice plastové o objemu 120 l nebo 240 l

 

Pro většinu složek komunálního odpadu je určeno několik způsobů odděleného soustřeďování a je možné použít kterýkoliv z nich nebo je použít v libovolné kombinaci.

Složka komunálního odpadu

Místo určené k odkládání

 

 

Papír

Modrý kontejner v obci Zderaz

 

ZŠ a MŠ Kolešovice

 

Modrý kontejner na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Plasty, nápojové kartony

Žluté kontejnery v obci Kolešovice

 

Žlutý kontejner v obci Zderaz

 

Pytlový sběr

 

Žlutý kontejner na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Sklo

Zelené kontejnery v obci Kolešovice

 

Zelený kontejner v obci Zderaz

 

Zelený kontejner na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Kovy

Sběrná nádoba na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Kovové obaly od potravin

Žluté kontejnery v obci Kolešovice

 

Žlutý kontejner v obci Zderaz

 

Pytlový sběr

 

Žlutý kontejner na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Nebezpečné odpady

Ekosklad se sběrnými nádobami na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Objemný odpad

Sběrná nádoba na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Směsný komunální odpad

Popelnice plastové o objemu 120 l

 

Popelnice plastové o objemu 240 l

 

 

Bioodpad

Sběrná nádoba na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

Kompostéry u jednotlivých nemovitostí

 

Textil

Sběrná nádoba na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

Bílý kontejner u potoka

 

 

Potravinářské oleje

Sběrná nádoba na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

 

Dřevo

Sběrná nádoba na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice

 

Čl. 4

Systém nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 3. Stavební odpad lze odevzdat do sběrné nádoby na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice za poplatek. Náklady spojené s uložením odpadu hradí vlastníkovi Shromažďovacího místa odpadů.   

 

Čl. 5

Informace o nakládání s jinými odpady a jinými použitými výrobky

 

 1. Nepoužitelná léčiva a zdravotnické potřeby lze odevzdat v lékárnách nebo do sběrných nádob na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice.
 2. Laserové tonery a inkoustové cartridge lze odevzdávat na místech zpětného odběru nebo do sběrných nádob na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice.
 3. Použité baterie pocházející z domácností lze odevzdávat na místech zpětného odběru nebo do sběrných nádob na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice.
 4. Elektrozařízeníelektroodpad pocházející z domácností lze odevzdávat na místech zpětného odběru nebo do sběrných nádob na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice.
 5. Pneumatiky lze odevzdávat na místech zpětného odběru nebo do sběrných nádob na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice.
 6. Použité kabely a jiné elektroinstalační materiály lze odevzdávat do sběrných nádob na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice.
 7. Starý dřevěný nábytek, jeho části a dřevěný odpad lze odevzdávat sběrných nádob na Shromažďovacím místě odpadů Kolešovice.

 

Čl. 6

Sankce

 

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Kolešovice č. 03/2019 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kolešovice (k. ú. Kolešovice a k. ú. Zderaz u Kolešovic).
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

           Jaroslav Kovář, místostarosta obce                                                 

           Martin Dvořák, starosta obce       

     

 

Vyvěšeno na úřední desce:_________________ Sejmuto z úřední desky: ________________

 

Zveřejnění bylo shodně provedeno i na elektronické úřední desce.

 

Vyvěšeno: 1. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět