Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 18. 8. 2022
slabý déšť 32 °C 19 °C
slabý déšť, mírný jihovýchodní vítr
vítrJV, 5.41m/s
tlak1010hPa
vlhkost39%
srážky1.5mm

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Zpět

Soupis usnesení z veřejného zasedání ze dne 14.06.2022

 

USNESENÍ č. 16

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje navržený program veřejného zasedání

USNESENÍ č. 17

Zastupitelstvo obce Kolešovice určuje ověřovateli zápisu Jiřinu Hrenákovou a Ctirada Mrzenu a zapisovatele Bohuslava Pelikána.

USNESENÍ č. 18

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 19. dubna 2022 bez výhrad.

USNESENÍ č. 19

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje závěrečný účet obce Kolešovice za rok 2021 bez výhrad

USNESENÍ č. 20

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje účetní závěrku obce Kolešovice za rok 2021, sestavenou k 31. 12. 2021, včetně výsledku hospodaření za rok 2021

USNESENÍ č. 21

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Kolešovice za rok 2021, sestavenou k 31. 12. 2021 včetně výsledku hospodaření za rok 2021

USNESENÍ č. 22

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2

USNESENÍ č. 23

Zastupitelstvo obce Kolešovice volí zastupitele Ctirada Mrzenu členem kontrolního výboru  a v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění stanovuje výši odměny za výkon člena kontrolního výboru ve výši 2.704 Kč s platností od 1. 7. 2022

USNESENÍ č. 24

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje podání žádosti na Středočeský kraj o bezúplatný převod pozemků p. č. 1854/6, k. ú. Kolešovice o výměře 44 m2, který byl oddělen z pozemku p. č. 1854/1 k. ú. Kolešovice a p. č. 1854/7, k. ú. Kolešovice o výměře 508 m2,  který byl oddělen z pozemku p. č. 1854/2,  k. ú. Kolešovice dle geometrického plánu č. 626-20/2022. Výše uvedené pozemky byly zastavěny stavbou chodníků podél silnice III. třídy.

USNESENÍ č. 25

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje vyvěšení záměru na prodej obecních domů Kolešovice č. p. 29 a Kolešovice č. p. 87 za nabídkovou cenu 1.900.000 Kč.

USNESENÍ č. 26

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje podmínky pro výstavbu nových vodovodních přípojek pro napojení pozemků - nemovitostí, které Územním plánem obce Kolešovice nejsou určeny jako plochy pro venkovské bydlení, pro smíšenou funkcí a pro občanskou vybavenost takto: vodovodní přípojka bude na základě obcí odsouhlasené projektové dokumentace a po vydání územního souhlasu, vybudována vlastníkem připojovaného pozemku za podmínek určeným vlastníkem vodovodu. Veškeré náklady spojené s výstavbou přípojky hradí stavebník – vlastník připojovaného pozemku. Před vydáním souhlasu obce s výstavbou přípojky bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, ve které se žadatel zaváže dokončenou přípojku bezplatně převést na obec Kolešovice na základě smlouvy, ve které bude uvedena finanční hodnota díla a to to do 3 měsíců od ukončení výstavby, které bude neprodleně, nejpozději do 14 dnů oznámeno vlastníkovi vodovodu. Napojení vodovodní přípojky na hlavní kanalizační řad je v záruční době stanovené smlouvou o dílo mezi obcí Kolešovice jako investorem a zhotovitelem stavby Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod podmíněno předchozím souhlasem zhotovitele díla.

 

 

Jaroslav Kovář, místostarosta obce                                           

Martin Dvořák, starosta obce    

Vyvěšeno: 17. 6. 2022

Datum sejmutí: 3. 7. 2022

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět