Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, neděle 26. 3. 2023
slabý déšť 11 °C 6 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
vítrZ, 7.85m/s
tlak1004hPa
vlhkost60%
srážky1.93mm

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu


Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.OFICIÁLNÍ NÁZEV 
obec Kolešovice
2.DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce a obecního úřadu
3.ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizační struktura obecního úřadu, místo pro získání informace nebo
podání stížnosti či podnětu a místo, kde lze obdržet rozhodnutí.


l. Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována
prostřednictvím kanceláře starosty obce, referenta obce a účetní obce na adrese Kolešovice č.p. 212,  PSČ: 270 02

2. Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a
dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí případně vydaná  rozhodnutí obecním úřadem  je kancelář starosty obce na adrese Kolešovice č.p. 212. Podat žádost nebo obdržet rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu tj. pondělí 8,00 - 17,00 hod. a středa 8,00 - 17,00 hod. 
4.KONTAKTNÍ SPOJENÍ

e-mail: obec@kolesovice.cz     podatelna@kolesovice.cz                                  

adresa: Obecní úřad Kolešovice, Kolešovice č.p. 212, PSČ 270 02 
tel. 313 582 296 - referent OÚ
tel. 313 582 888 - účetní, matrika
tel. 313 582 979 - starosta obce
5.PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s., pobočka Rakovník č.ú. 0540602379/0800
jiné platby je možno zaslat též poštovní složenkou na adresu
Obec Kolešovice, 270 02 Kolešovice č.p. 212
6.IČ   
00243884 
7. DIČ 
CZ00243884 
8. SCHVÁLENÝ ROZPOČET  
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
9. ŽÁDOSTI O INFORMACE 
10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Žádosti o informace podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Obecním úřadu Kolešovice  podávají:  
Písemně - poštou: na adrese Obecní úřad Kolešovice, 270 02 Kolešovice č.p.212
e-podatelna: podatelna@kolesovice.cz
 • osobním předáním žádosti přímo v podatelně OÚ
 •  
  Úřední hodiny -  pondělí , středa   8 – 12 hodin + 13 – 17 hodin  
                          úterý, pátek   8 – 12 hodin +  13 – 15 hodin   
11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad Kolešovice se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Obecního úřadu Kolešovice.
12. FORMULÁŘE
 
13. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Nejdůležitější zákony                                                                                               Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
 •  zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
 • OZV obce Kolešovice o zajištění zimní údržby místních komunikací č. 2/1997
  OZV obce Kolešovice č.1/2003 - Požární řád obce
  OZV obce Kolešovcie č.2/2003 o místních poplatcích
  OZV obce Kolešovice č.1/2004 o místním systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na k.ú. obce Kolešovcie a Zderaz
  OZV obce Kolešovice č.1/2005  o systému likvidace komunálních odpadů
  OZV obce Kolešovice č.2/2005 o poplatku za komunální odpad 
  OZV obce Kolešovice č.1/2006 o závazných částech ÚPO - změny č.1
   
  Celé znění OZV obce Kolešovice naleznete v oddílu Obecně závazné vyhlášky
   
14. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
15. VÝROČNÍ ZPRÁVA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
   
VÝROČNÍ ZPRÁVY DATABÁZE POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ
   
  Databáze poskytnutých informací za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016  
Výroční zpráva za rok 2015  
Výroční zpráva za rok 2014  
Výroční zpráva za rok 2013  
Výroční zpráva za rok 2012  
Výroční zpráva za rok 2011  
 Výroční zpráva za rok 2010  
 Výroční zpráva za rok 2009  
 Výroční zpráva za rok 2008