Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

Počasí dnes:

7. 12. 2021

oblacnosesnez

Bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Přehrát/Zastavit Další

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Obec Kolešovice - historie "Koleschowitz"  

  

Z historie obce Kolešovice

 

Zderaz Kolešovice Kolešovice Heřmanov

Kolešovice leží severozápadně od Prahy ve vzdálenosti 60 km a 10 km od Rakovníka, na území Rakovnické pahorkatiny a do jejího územního plánu patří obce Zderaz a Heřmanov.Vzhled a postavení obce zásadně ovlivnil i vývoj po II.světové válce (osidlování a kolektivizace), neboť Kolešovice, Zderaz a Heřmanov byly pohraničními obcemi Sudet, přičemž sudetští Němci tvořili před válkou převážnou část obyvatelstva v obcích.Pozemky mají převážně hnědou ornici, místy červenicovou, zčásti písčitou a černou. Krajina není výrazně členitá, podíl lesů je nízký, převládá pěstování zemědělských plodin (chmel, obilniny, luštěniny). Podzemní voda se nachází v hloubce kolem 15 m, je tvrdá a železitá. Podnebí je drsné, chudé na srážky.Pracovní příležitosti v obci jsou malé a proto většina obyvatel v produktivním věku dojíždí do zaměstnání do okresního města Rakovník. Dopravní obslužnost je realizována autobusovým spojením na trase Rakovník - Kolešov v obou směrech. V zástavbě obce převažují rodinné domky s velkým podílem usedlostí s doplňkovými stavbami pro zemědělství. Dominantou Kolešovic je zámek, který byl postaven v pseudorenesačním stylu.V areálu zámku se nachází zámecký rybník a fotbalové hřiště. Z historického a architektonického hlediska jsou dále významné stavby kostela, fary a obecní školy. V obci Kolešovice byl realizován v roce 1997 plynovod na celém území. Do budoucna se uvažuje o výstavbě místního vodovodu a kanalizace. V roce 2008 byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod na pozemku, který leží v areálu firmy Rakochmel a je na něm umístěna současná a zároveň dosluhující ČOV. Tato bude použita po zprovoznění nové ČOV, jako návozová jímka. Slavnostní akt položení základního kamene proběhl dne 07.09.2008 a stavební práce započaly 10.09.2008 archeologickým průzkumem.  

současná ČOVpoklepání základní kamene ČOV a jeho aktéři-zleva-ing.Jíří Sedláček,ing.Vilém Žák,Martin Dvořák,ing.Dušan Haluzík, základní kámen stavby ČOV Kolešovice

Na základě výběrového řízení vzešel dodavatel stavebních prací, firma Hakov s.r.o., Hranice na Moravě, jehož nabídka činila necelých 20 mil. Kč. Stavbu financuje Obec Kolešovice ( 5 mil. Kč z obecního rozpočtu, 10 mil. úvěr od Čs. spořitelny ) a 5 mil. Kč získala obec v rámci grantového řízení Fondu životního prostředí Středočeského kraje. V listopadu 2009 bude ČOV uvedena do zkušebního provozu. 
 

Z historie obce Kolešovice

 

 pohled z roku 1920 na hlavní zámeckou bránufoptografie-prostranství před Domovem Kolešovice, ulice směrem na Hořesedly ulice směrem na Hořesedly, rok 1922... a stejná ulice v roce 2008

První zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde drží tvrz (dnešní Domov důchodců) Vojslav z Kolešovic. V roce 1325 Přeh z Kolešovic kupuje se svým bratrem, který je Bernard z Blšan velkou usedlost v Děkově a ve Vysoké Libni. Jak dlouho byl Přeh z Kolešovic vládcem není známo, neboť z let 1326 -1360 není žádný dochovaný zápis o kolešovických pánech. V roce 1360 převzala Kolešovice Voršila z Kolešovic, která obdržela zámek a kostel pro svého syna Pešta Probsta. Roku 1363 však Kolešovice opustila a koupila sobě vlastní kostel sv.Jana v Praze. V průběhu roku 1363 - 1370 páni svůj majetek z Kolešovic prodali panu Ottovi z Chráštan a odstěhovali se do Prahy. Svůj majetek však pán Otta z Chráštan neudržel dlouho neboť ho roku 1375 prodal Albrechtu z Kolovrat. Kolovratští drží vládu v Kolešovicích plných 166 let a sice do roku 1541. Albrecht zemřel v roce 1392 a zanechal po sobě syna stejného jména a též strýce a synovce téhož jména a pojmenoval je mladší, starší a nejstarší Albrecht. Roku 1541 kupuje Kolešovice Jeroným Hrobčický z Hrobčic, který zemřel roku 1571. Jeho syn Havel hospodařil dobře a nashromáždil majetek pro svých pět synů a roku 1618 učinil poslední pořízení ve prospěch svého syna téhož jména a odkázal mu Kolešovice spolu s dalšími částmi. Roku 1623 byly dědici odňaty Kolešovice, Hořesedly a Újezdec (dnešní Nouzov) a prodány Janu Mynychovi z Arcperku c.k.dvorskému služebníkovi. Roku 1717 odprodala správkyně vdova Mosemiliána Justina rozená Babkova z Nezeříka výsku Újezdec Pavlu Resnšperkovi z Renšperka. Ten roku 1720 postavil nové panské obydlí, ale po smrti vdovy Mosimiliány se našlo tolik dluhů, že nebylo možné panství udržet déle. Panství přišlo na prodej, kde ho roku 1720 koupil Jiří Olivier Wallis. Wallisovi potomci vládli v Kolešovicích až do skončení II.světové války, i když potomek Jiří Olivier Wallis s manželkou Stefaniií, se kterou měl dvě dcery pronajal statek nájemci Sedláčkovi, později Kozinovi a Millerovi do roku 1924, kdy přišla pozemková reforma.           Obecní kronika se v průběhu okupace a II.světové války ztratila. 
 

Kolešovice na historické fotografiiZderaz: pohlednice z roku 1923 Kolešovice: pohlednice z roku 1918 dobový pozdrav z Heřmanova

Pivovar Kolešovice

výstavní maketa - Pivovar Kolešovice  abcmaketa - Pivovar Kolešovice

Původní pivovar byl v obci postaven koncem 16. století při hospodářském dvoru u renesační tvrze za doby Jeronýma Hrobčického z Hrobčic. V roce 1653 stavitel Hofmann z Kolešovic postavil novou varnu a za toto dílo obdržel odměnu 280 grošů čistého výdělku, 10 měřic žita, 5 měřic pšenice a čvrtku sudu starého piva. O roku 1720 obec vlastnil rod Wallisů, který zde založil i zámek a v roce 1840 zrenovoval i zdejší pivovar. Modernější provoz zdejšího pivovaru zdárně konkuroval nedalekému petrohradskému a krušovickému pivovaru. Ječmen pro výrobu pocházel z panských polí, chmel zase z panských chmelnic, které Wallisové zakládali v okolí. Od konce 19. století byl pivovar pronajímám. Pivo se vařilo až do roku 1921 a do roku 1926 se pivovar využíval na výrobu limonád a sodové vody. Výroba postupně klesala a v roce 1926 byl provoz ukončen úplně. V II. světové válce sloužil pivovar jako skladiště a překladiště materiálu. V roce 1950 byla v areálu zřízena Strojní traktorová stanice se sídlem v Olešné a po ustálení a vyřešení problémů se založením JZD bylo dotvořeno středisko mechanizační. V současné době nalezneme na místech bývalého pivovaru jen zlomek jeho staveb, které v současné době pro svoji potřebu užívá zdejší zemědělský podník. Na návsi se pouze zachovaly ležácké sklepy, které ležely zcela mimo prostor pivovaru a nejsou zpřístupněny veřejnosti.  


    vstup do ležáckých sklepů, které se nacházejí v podzemízbýlá, stojící část pivovaru v Kolešovicích

Majitelé pivovaru   Nájemci pivovaru  
? - 1878  Olivier Bedřich hrabě Wallis 1899 - 1904 Ludvík Kraus
1878 - 1917 Karel Olivier hrabě Wallis 1905 - 1912 Jan A.Kraus
1917 - 1920 Bedřich hrabě Wallis 1912 Eduard Kosiner
1921 - 1924 Anselma Černá 1913 - 1920 Ludvík Kraus
1924 - 1925 František Ptáček 1920 - 1924 Josef Fiala
Sládci pivovaru   Výroba piva  
1899 - 1904 Ludvík Kraus 1903 - 1904 4.000 hl
1905 - 1909 Jan A.Kraus 1906 - 1907 3.397 hl
1910 Antonín Kraus 1908 - 1909 8.000 hl
1913 - 1920 Ludvík Kraus 1913 - 1914 2.788 hl
1920 - 1924 Josef Fiala 1920 - 1921 1.200 hl
1924 - 1925 František Malát 1921 - 1922 750 hl
    1923 - 1924 2.000 hl

 

Cukrovar

V obci pod nádražím stával cukrovar, který ale neměl dlouhého trvání a v roce 1909 vyhořel (postaven byl roku 1868). V roce 1910 byla v areálu zavedena výrobna krmiv z chmelových pružin. Výrobna bohužel také neměla dlouhého trvání neboť došlo k samovznícení od skladování chmelových pružin. Po požáru zůstala jen kancelářská budova, která dodnes slouží jako rodinný domek. Až do roku 1925 byly sutiny cukrovaru nepovšimnuty, ale pak se rozprodaly na materiál, ze kterého byly postaveny další obytné domky. Komín, který byl vysoký 52 m byl odstřelen 1929. 
 

Železniční doprava na trase Krupá - Kolešovice

Historie jedné z prvních místních drah u nás se začala psát na začátku poslední čtvrtiny předminulého století. Koncesní listinu obdrželi 17. května 1882 železniční podnikatelé J.Muzika a K.Schnabel. Ještě téhož roku, výnosem Ministerstva obchodu z 25.října, se koncese přenesla na Buštěhradskou dráhu. Ve dnech 2. až 6.dubna 1883 se konala politická pochůzka a 26.května 1883 obdrželo podnikatelství Antonín Hondel z Chocně stavební koncesi. Práce na stavbě dvanáct kilometrů dlouhé tratě probíhaly díky příznivému terénu velmi rychle. Na stavbě pracovalo denně průměrně 330 dělníků a již 10.září 1883 se mohla konat technicko-policení zkouška. Téhož dne byla vydána provozní koncese. Všeobecný provoz na trati byla slavnostně zahájen 15.září 1883 vypravením prvního vlaku z Kolešovic v 8:45 hodin. Potřeby železniční dráhy využíval zejména zdejší cukrovar. V budoucnu sloužila železniční dráha pro přepravu dřeva, materiálu pro zemědělství a osobní přepravu. Na nádrží je také výtopna, která se již nevyužívá. V roce 2008 proběhly ve dnech 13. a 14.září oslavy výročí 125 let od zahájení provozu na trati Krupá - Kolešovice. V průběhu oslav proběhl v místech u brodu "Nálet na historický vlak", jehož hlavními aktéry byla SHVPL Kolešovice. Slavnosti se zúčastnilo téměř 600 diváků.

125 let Kolešovky  dobová fotografie 125 let Kolešovky

Kolešovka na nádraží  ozbrojený nálet na historický vlak  ukázka pyrotechnických efektů návštěvnost byla vysoká