Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kolešovice
Kolešovice

Program rozvoje obce

Základní údaje

 • Adresa obecního úřadu: 270 02 Kolešovice č.p. 212
 • telefon: 313 582 296, 888, 979
 • Fax: 313 582 980
 • web: www.kolesovice.cz
 • e-mail: obec@kolesovice.czkolesovice@knezevesko.cz
 • elektronická podatelna: podatelna@kolesovice.cz
 • starosta obce: Martin Dvořák
 • obec s rozšířenou působností: Rakovník
 • pověřený obecní úřad: Rakovník
 • členství ve svazcích:
  • Svazek obcí mikroregionu Kněževes
  • Svazek obcí a města Rakovníka
  • Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
 • ZUJ: 541893
 • části obce: Zderaz, Heřmanov, Kolešovice
 • katastrální území: Kolešovice, Zderaz
 • katastrální výměra: 1534 ha
 • počet obyvatel k 1.1.2007: 856 obyvatel
 • průměrný věk obyvatel v produktivním věku: 43 let
 • počet obyvatel v produktivním věku: 429
 • Poloha GPS: WGS 84 N50 08.335 / E13 36.669
 • První písemná zpráva: 1318
 • Nadmořská výška: 374 n.m

Obecní statistika 2011

Základní technická vybavenost

 • Kanalizace: ANO
 • ČOV: ANO
 • Plynovod: ANO
 • Vodovod: NE
 • Požární nádrž: NE

Občanská vybavenost – provozovatel, zřizovatel

 • Zdravotnické zařízení: ANO - MUDr. Marie Jenšovská
 • Základní škola I. a II. stupeň: ANO - Obec Kolešovice
 • Pošta: ANO - Česká pošta s.p.
 • Mateřská škola: ANO - Obec Kolešovice
 • Domov Kolešovice: ANO - poskytovatel sociální péče
 • Místní knihovna: ANO - Obec Kolešovice

Kulturní a sportovní vybavenost – provozovatel, zřizovatel

 • Kulturní dům "restaurace KINO" provozovatel  Obec Kolešovice tělocvična provozovatel
 • Základní škola Kolešovice fotbalové hřiště provozovatel    T.J. Č.L.K Kolešovice 

Obchod, služba obyvatelstvu 

 • smíšené zboží SD Jednota - prodejna
 • Kulturní dům - pohostinství

Dopravní vybavenost

 • Autobusové zastávky - Kolešovice, Zderaz, Heřmanov
Podnikatelské subjekty
Podnikatelské subjekty Sídlo Druh podnikání
Vaňha Rostislav Kolešovice 161 autodílna, odtahová služba
Krumhanzl Daniel  podnikání Kolešovice 188 pohostinské služby
Brabec František Kolešovice 17 sklenářství
Zuska Václav Kolešovice 104 zednické práce
Kahát Michal Kolešovice 38 osobní doprava
Herink Jiří Kolešovice 108 nákladní doprava
Kalík Václav Kolešovice 41 zednické práce
Slabý Karel Kolešovice 100 zednické práce
Rakochmel s.r.o. Kolešovice 51 zemědělská výroba
Krumhanzl Karel Kolešovice 98 autodílna
Vocetka Miroslav Kolešovice 37 chov akvarijních rybek
Kučera Miroslav Kolešovice 310 chov akvarijních rybek
Černohorský Jiří - SPEKTRUM Kolešovice 269 kovoobrábění
Brabec Milan - BRAM Kolešovice 313 výroba eurooken
Dýba Jaromír Kolešovice 226 zemní práce,aoutodoprava
Petrlíková Jiřina Kolešovice 51 soukromá jídelna a kuchyně
AZ Hromosvody, s.r.o. Kolešovice 324 montáž a instalace hromosvodů
    stav k 1.1.2016

Občanské společnosti 

 • Občanské společnosti Český svaz žen - občanské sdružení - Kolešovice 17
 • Český svaz chovatelů - občanské sdružení - Kolešovice 141
 • Myslivecké sdružení Tetřev - občanské sdružení - Kolešovice 23
 • SDH Kolešovice - občanské sdružení - Kolešovice 299
 • TJ Český Lev Kolešovice - občanské sdružení - Kolešovice 57
 • Český zahrádkářský svaz - občanské sdružení - Kolešovice 245
 • Skupina historie policejního a vojenského letectva Kolešovice

Pamětihodnosti na katastrálním území Kolešovice a Zderaz Kolešovice

 • zámek (Domov důchodců) - kulturní památka - uprostřed obce
 • kostel sv.Petra a Pavla - kulturní památka - uprostřed obce
 • kříž u kostela - nechráněno - vedle kostelní zdi
 • torzo kříže na Hořesedly - nechráněno - vpravo u silnice do Hořesedel
 • kříž u silnice na Kneževes - nechráněno - vlevo u silnice do Kněževse
 • barokní fara - kulturní památka - na křižovatce směr Pšovlky
 • sloup po soše sv.Šebestiána - kulturní památka - mezi kostelem a zámkem
 • sloup Panny Marie - nechráněno - na prostranství před zámkem
 • socha sv.Víta - kulturní památka - na horní návsi Haiplon
 • zřícenina Bílého mlýna - nechráněno - východně od obce poblíž potoka
 • kaplička - nechráněno - východně od obce za okály
 • torzo kříže na Pšovlky - nechráněno - vpravo u silnice na Pšovlky u rokle
 • torzo kříže pod Ptačím vrchem - nechráněno - pod Ptačím vrchem
 • socha sv.Valburgy - nechráněno - ve stráni směrem na Zderaz
 • kaple sv.Jana Nepomuckého - kulturní památka - na rozcestí Heřmanov a Zderaz
 • kaplička Heřmanov - nechráněno - kaplička Heřmanov
 • torzo kříže u silnice - nechráněno - vpravo podél silnice na Heřmanov
 • socha sv.Václava - kulturní památka - spodní náves (u Show Time)
 • hřbitovní kaple - nechráněno na hřbitově – severozápadně od obce
 • kříž na hřbitově - nechráněno - uprostřed hřbitova
 • hrobka Otto Herrmanna - nechráněno - naproti vchodu do hřbitova
 • pomník padlým ve II.sv.válce - nechráněno - před vchodem do zámku

Zderaz

 • Židovský hřbitov - chráněno - za obcí Zderaz v polích po levé straně
 • židovská synagoga - kulturní památka - při vjezdu do obce Zderaz
 • kaplička - kulturní památka - na návsi obce po levé straně
 • zvonička - nechráněno - vedle kapličky na návsi
 • kaple sv.Jana Nepomuckého - kulturní památka - při cestě do Oráčova na návrší

Přírodní zajímavosti  

 • Lípa v zámku - památný strom - ve dvoře Domova důchodců
 • Zámecký park - areál za zámeckou zdí
 • Alej dubů - památné stromořadí - na hrázi zámeckého rybníka
 • Soliterní dub - památný strom - anglický park v Domově důchodců

Turistická infrastruktura  

Cyklotrasa KČT 8166: Lišany - Olešná - Přílepy - Kolešovice - Čížkov s tím, že
dvoukilometrová odbočka do Chrášťan se označuje také tímto číslem s dodatkem A (tedy: 8166A)
 

Ubytovací zařízení

restaurace KINO - turistická ubytovna - Kolešovice č.p. 61

Rekreace, volný čas  

 • tělocvična, školní – areál Základní školy Kolešovice
 • tréninkové hřiště Tělovýchovné jednoty – areál zámeckého parku
 • zatravněná plocha u zámeckého rybníka
Společenské akce ( regionální a nadregionální význam ) 
3.ročník MILITARY SHOW, se konal v srpnu 2005 v Kolešovicích
5.ročník MILIATRY SHOW, se konal v srpnu 2009 v Kolešovicích
5.ročník Kolešovické hasičské soutěže se konal v dubna v roce 2006   

Rozvojové dokumenty obce

Strategický plán rozvoje obce
Datum - Název aktivity                        
27.března 2007 - Setkání s občany                                
Výstup: zápis z veřejného zasedání ZO Kolešovice  + usnesení č.04/2007                  

Návrh opatření a záměrů

1.Investiční plochy

 • 1.1 Brownfields – na území obce se nachází areály, budovy, stavby, zařízení vhodné k dalšímu využití pro výrobu a služby. Zaznamenávají se záměry souvisejících s přípravou a realizací nového využití těchto areálů a staveb.
 • 1.1.1 zemědělský podnik Rakochmel sro  – využití areálu živočišné výroby
 • 1.1.2 budova Kolešovice č.p.6 – centrum pro společenské aktivity
 • 1.1.3 využití památkově chráněných stodol – hospodářský dvůr zámku
 • 1.1.4 budova Kolešovice č.p.6 ( půdní prostor ) – expozice Muzea chmele
 • 1.1.5 zámecký park – revitalizace a rekonstrukce zeleně
 • 1.1.6 rekonstrukce budovy sokolovny -  klubovny pro občanská sdružení
 • 1.1.7 využití plochy po bývalé skládce
 • 1.1.8 bývalá panská sušárna chmele na konci obce
 • 1.2 Greenfields – v obci jsou k dispozici dosud nezastavěné pozemky vhodné pro investiční výstavbu pro výrobu a služby. Zaznamenávají se záměry související s přípravou a zastavěním těchto ploch (sítě technického vybavení – elektro, voda, kanalizace, plyn , komunikace). 
 • 1.2.1 plochy pro průmyslovou výrobu – plochy vymezená územním plánem

2.Doprava

 • 2.1 Autobusová doprava
 • 2.1.1 Dopravní obslužnost – rozšíření spojů o víkendech
 • 2.2 Železniční doprava
 • 2.2.1 Podpora rozvoje muzejní železnice Lužná – Kolešovice a realizace doprovodných   aktivit
 • 2.3 Cyklistická doprava
 • 2.3.1 Údržba cyklistické trasy
 • 2.4 Bezpečnost dopravy  

3. Technické vybavení území 

 • 3.1 Čistírna odpadních vod ( ČOV )
 • 3.1.1 Výstavba čistírny odpadních vod
 • 3.2 Kanalizace
 • 3.2.1 Splašková kanalizace – celková oprava stávající a její rozšíření
 • 3.2.2 Dešťová kanalizace – celková úprava, obnova a rozšíření
 • 3.3 Vodovodní řády, zásobování vodou
 • 3.3.1 Vybudování vodovodního řádu – Kolešovice, Zderaz, Heřmanov
 • 3.4 Zemní plyn 3.4.1 Připojení podnikatelských provozoven
 • 3.4.2 Rozšíření ke stavebním parcelám – nově zastavitelné území obce
 • 3.5 Pozemní komunikace
 • 3.5.1 Místní komunikace – oprava, údržba, obnova a rekonstrukce
 • 3.5.2 Oprava komunikace k okálům, cesty kaštanovou alejí, cesty na Haiplonu
 • 3.5.3 položení chodníků - Podskal č.1, domy směrem na Zderaz, chodník v ulici na Kněževes po obou stranách
 • 3.5.4 Polní a lesní cesty – oprava, údržba, obnova a rekonstrukce 3.6 Železnice
 • 3.6.1 V obci je konečná stanice na trati Krupá – Kolešovice. V současné době je provoz na trati z ekonomických důvodů zrušen.
 • 3.6.2 Využití železniční trati pro účely železničního muzea Lužná u Rakovníka a pro turistické účely.
 • 3.6.3 Zajistit využití drážní budovy.
 • 3.7. Veřejné osvětlení
 • 3.7.1 V obci Heřmanov je nové veřejné osvětlení, které je v provozu cca. 3 roky.
 • 3.7.2 V obci Kolešovice a Zderaz je nutná rekonstrukce veřejného osvětlení – výstavba samostatných stožárů s podzemním kabelovým vedením.
 • 3.8. Elektrická energie
 • 3.8.1 V průběhu roku 2006 došlo k různým rekonstrukcím na nevyhovujícím elektrickém vedení.
 • 3.8.2 Smýcení či úprava topolové aleje vedoucí ke Keblanům.
 • 3.8.3 V roce 2007 dojde k zasíťování stavebních parcel na tržišti.
 • 3.8.4 Uložení kabelového vedení  NN a VN pod povrch.
 • 3.9 Veřejný rozhlas 3.9.1  V obci Kolešovice je celoplošně rozmístěn drátový rozhlas. V obci Heřmanov a Zderaz není rozhlas zaveden vůbec.
 • 3.9.2 V obci Kolešovice se do budoucna uvažuje o zavedení bezdrátového rozhlasového vysílání.
 • 3.10 Netradiční formy energie
 • 3.10.1 Obec v roce 2006 obdržela nabídky od firmy Viventy Brno na výstavbu 5 kusů větrných elektráren. Tato nabídka nebyla ze strany spoluobčanů podpořena.
 • 3.11 Požární ochrana v obci
 • 3.11.1 rekonstrukce požární zbrojnice – garáže sociální zařízení, školící místnost
 • 3.11.2 pořízení zásahové techniky
 • 4. Pozemky
 • 4.1. Pozemkové úpravy
 • 4.1.1 V k.ú.Kolešovice jsou již dokončeny jednoduché pozemkové úpravy, které proběhly v roce 2005. Obec podala žádost o provedení komplexních pozemkových úprav v k.u.Kolešovice a Zderaz. Komplexní pozemkové úpravy jsou plánovány na rok 2008. 5. Telekomunikace
 • 5.1  Telekomunikační telefonní sítě.
 • 5.1.1  Telefonní síť v obci je po rekonstrukci a je vedena zemí. Současné ceny nutí obyvatelstvo ke zrušení pevných linek.
 • 5.2 Vysokorychlostní bezdrátový internet
 • 5.2.1 V obci je možné po vybrání operátora připojení na vysokorychlostní bezdrátový internet.
 • 5.3.1 Až na určité lokality je připojení na mobilní operátory bezproblémové. 6. Zemědělství
 • 6.1 Modernizace zemědělských podniků  a podpora zemědělských podnikatelů.
 • 6.2 přidání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
 • 6.3 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství
 • 6.4 Seskupení producentů
 • 6.5 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.6 Předčasný odchod do důchodu
 • 6.7 Využívání poradenských služeb
 • 6.8 Využívání zemědělské půdy 6.9 Zalesňování zemědělské půdy
 • 6.9.1 Zalesňování zemědělské půdy – pole pod panskou sušárnou
 • 7. Lesnictví
 • 7.1 Investice do lesů
 • 7.1.1 Hospodaření v lesích
 • 7.2 Využívání poradenských služeb
 • 7.3 Udržitelné využívání lesní půdy 8. Životní prostředí
 • 8.1. Ovzduší 8.1.1 Přestavba kotelen na ekologická paliva
 • 8.2 Vodní zdroje a vodohospodářské stavby
 • 8.2.1 Rybník „Podskal“ - obnova, revitalizace
 • 8.2.2 zámecký rybník , včetně přítoku – obnova, revitalizace
 • 8.2.3 rybník Keblany – obnova, revitalizace
 • 8.2.4 rybník v obci Heřmanov – obnova, revitalizace
 • 8.2.5 rybník u Balounů v obci Zderaz – obnova, revitalizace – vybudování přítoku
 • 8.2.6 vybudování nových rybníků a suchých poldrů
 • 8.2.7 vybudování tůněk a napajedel pro zvěř
 • 8.3 Hluk
 • 8.4 Odpadové hospodářství
 • 8.4.1 Vybudování sběrného dvora ve spolupráci s firmou Becker Bohemia Plzeň
 • 8.4.2 Udržet a zvýšit podíl separovaných složek
 • 8.5 Ekologické zátěže
 • 8.5.1 kontrola již zaniklé skládky u rybníka
 • 8.6 Ochrana přírody
 • 8.6.1 Péče o zeleň v zastavěném území obce – Kolešovice, Heřmanov, Zderaz
 • 8.7 Krajinotvorná opatření
 • 8.7.1 Péče o volnou krajinu
 • 8.7.2 Výsadba zeleně do volné krajiny
 • 8.7.3 Výsadba ovocných stromů podél polních cest
 • 9. Bydlení
 • 9.1 Pozemky pro bytovou výstavbu
 • 9.1.1 V obci je dostatek pozemků pro výstavbu
 • 9.1.2 Rozšíření nabídky stavebních parcel vyjasněním vlastnických vztahů
 • 9.1.3 Zasíťování stávajících stavebních parcel
 • 9.2 Stávající bytový fond
 • 10. Podnikání
 • 10.1 Podpora zakládání podniků a jejich strategie
 • 10.2 Zařízení pro obchod a služby
 • 10.2.1 Zlepšit nabídku služeb a vytvořit síť obchodů
 • 10.3 Pracovní příležitosti
 • 10.3.1 Podpora vzniku pracovních příležitostí
 • 11. Cestovní ruch
 • 11.1 Podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu
 • 11.1.1 Ubytovací zařízení – zajistit chod a vybavení turistické ubytovny
 • 11.1.2 Stravovací služby – zlepšení nabídky stávajících zařízení a služeb
 • 11.2 Turistická infrastruktura
 • 11.2.1 Cyklostrasy – udržování sjízdnosti, rekonstrukce polních cest, oprava místních komunikací
 • 11.3 Informační centra
 • 11.3.1 V rámci provozu místní knihovny zajistit chod informačního centra.
 • 11.4 Informační systémy
 • 11.4.1 Turistické ukazatele – údržba, obnova
 • 11.4.2 Výroba cyklomap
 • 11.4.3 Výroba propagačních letáků a informačních materiálů
 • 11.5 Propagace a prezentace turistického regionu
 • 11.5.1 Propagace regionu na turistických veletrzích
 • 11.5.2 Propagace regionu na webových stránkách
 • 12. Občanská vybavenost
 • 12.1 Budovy a zařízení občanské vybavenosti
 • 12.2 Veřejné prostranství
 • 12.2.1 Péče o veřejné prostranství
 • 12.2.2 Hřbitov – údržba, opravy
 • 12.2.3 Výkup pozemků vhodných pro bytovou výstavbu
 • 13. Kultura
 • 13.1 Kulturní zařízení
 • 13.1.1 Kulturní dům – opravy, údržba a modernizace
 • 13.2 Kulturní aktivity
 • 13.2.1 Kulturní dům – kulturní programy pro cílové skupiny
 • 13.2.2 Podpora činnosti občanských sdružení v obci
 • 14. Sport
 • 14.1 Sportovní zařízení
 • 14.1.1 Údržba sportovního areálu – travnaté hřiště
 • 14.1.2 Údržba tělocvičny
 • 14.1.3 Zatravněná plocha u zámeckého rybníka – víceúčelové hřiště ( volejbal, tenis, baseball )
 • 14.2 Sportovní aktivity
 • 14.2.1 TJ Český Lev Kolešovice – podpora činnosti oddílů stávajících a založení nových 15. Sociální služby
 • 15.1 Zařízení pro poskytování sociálních služeb
 • 15.1.1 Domov pro seniory – podpora činnosti
 • 15.2. Poskytování sociálních služeb
 • 15.2.1 Programy sociálních služeb pro obyvatelstvo
 • 16. Školství a vzdělávání
 • 16.1 Školská zařízení
 • 16.1.1 Základní škola – udržitelnost, rekonstrukce, vybavení
 • 16.1.2 Mateřská škola – udržitelnost, rekonstrukce, vybavení
 • 16.2. Vzdělávací programy
 • 16.2.1 Vzdělávací programy ke zvýšení zájmu o vzdělání a školské aktivity   17. Zdravotnictví
 • 17.1 Zdravotnická zařízení
 • 17.1.1 Udržitelnost zdravotnického zařízení v obci
 • 17.1.2  Úprava ordinačních hodin
 • 17.1.3 Ordinace praktického zubaře
 • 17.2 Služby zdravotnických zařízení
 • 17.2.1 Lékárna v obci
 • 18. Pamětihodnosti
 • 18.1 Obnova památek
 • 18.1. Zámecká zeď – celková oprava, obnova
 • 18.1.2 kostel sv.Petra a Pavla - převzetí do majetku obce – postupná oprava a rekonstrukce
 • 18.1.3 kaple sv.Jana Nepomuckého ve Zderazu – rekonstrukce střechy, zdiva a vnitřního interiéru
 • 18.1.4 Drobné památky – celkové opravy, obnova, udržovací práce 19. Občanská společnost
 • 19.2. Programy občanské společnosti
 • 19.2.1 Sbor dobrovolných hasičů – podpora činnosti
 • 19.2.2 Český svaz chovatelů – podpora činnosti
 • 19.2.3 Český svaz žen – podpora činnosti
 • 19.2.4 Myslivecké sdružení Tetřev – podpora činnosti
 • 19.2.5 Občané obce – podpora vzniku občanských sdružení
 • 19.2.6 Občané obce – aktivní zapojení občanů do péče o obec

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7
8 9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31
1 2

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Malované mapy

Sušárna chmele

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat